ลงทะเบียนสมาชิกบุคคลธรรมดา

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
- อัปโหลดรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
- .jpg (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
- .png (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
*
- ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร และไม่เกิน 15 ตัวอักษร
*
*
- กรุณาระบุขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร
- มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกัน
- มีตัวเลข 0-9 อย่างน้อย 1 ตัว
- มีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัว ดังนี้ !@#$%^&*?ปิด